Badania lekarskie dla kierowców w Warszawie

Badania lekarskie dla kierowców można podzielić na kilka typów.

1. Badania na zawodowego kierowcę.

Za pierwszym razem badanie (fizyczne i psychologiczne) odbywa się przed wydaniem zaświadczenia o kwalifikacjach zawodowych.

Badania te może przeprowadzać jedynie uprawniony do tego lekarz spełniający potrzebne ku temu wymagania. Więcej na stronie www.badania-kierowcow.info.pl
Taki lekarz ma prawo skierować badanego na dodatkową konsultację na przykład do psychologa. Może też skierować na dodatkowe badania diagnostyczne aby ustalić czy badany ma jakieś ograniczenia do wykonywania zawodu kierowcy.

Takie badania musi przechodzić każdy kierowca zajmujący się tym zawodowo:
– przed ukończeniem 60 lat musi badać się co 5 lat,
– po ukończeniu 60 lat kierowca musi badać się co 30 miesięcy.

Na takie badania można pójść z własnej chęci lub na wyraźne skierowanie pracodawcy.

2. Badania dla kierowców, którzy zostali wezwani do ponownych badań.

Starostwo, z którego wydano prawo jazdy ma prawo wezwać kierowcę do ponownego przejścia badań w celu ustalenia czy dana osoba może prowadzić pojazd.
Odbywa się to dzięki wiarygodnej informacji o wątpliwościach co do stanu zdrowia danego kierowcy, najczęściej na podstawie notatki policjanta ze zdarzenia lub przy zatrzymaniu (np. z powodu przekroczenia prędkości).
W takim przypadku kierowca musi przejść już wnikliwe badania oceniające jego ogólną sprawność fizyczną (włącznie ze wzrokiem).

3. Badania dla kierowców sprawdzające wzrok.

Po uzyskaniu prawa jazdy ze skróconym czasem ze względu na wadę wzroku, kierowca taki (jeśli chce mieć przedłużone uprawnienia) ma obowiązek poddać się badaniom w celu ustalenia czy jego stan zdrowia nie będzie powodował zagrożenia dla innych uczestników ruchu.

Jak widać, jest więcej rodzajów badań lekarskich dla kierowców niż najbardziej znane dla wielu ludzi, badania zawodowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *